Quảng Trị: Dân sống khổ vì dự án treo 20 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL