Quảng Trị: Phát hiện gần 1500 lựu đạn, rocket giữa rừng tràm xen lẫn khu dân cư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL