Quảng Trị: Xe đầu kéo chở cây "quái thú" bị tạm giữ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL