Quốc gia đầu tiên chuyển đại sứ quán về Jerusalem sau quyết định của ông Trump - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL