Quốc hội Anh tuyên bố giải thể - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Quốc hội Anh tuyên bố giải thể

    Vào rạng sáng hôm nay (6/11) theo giờ địa phương, Quốc hội Anh đã tuyên bố giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới.