Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL