Quốc hội chính thức có chức danh Tổng thư ký từ 1/1/2015 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL