Quốc lộ 1A dọc Thủ Đức - Dĩ An đinh tặc tác quái, người dân "méo mặt" chịu trận - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL