Quý bà chi ra 27 tỷ đồng để được dùng bữa tối với sao Hàn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL