Quy trình đặc biệt của những chuyến bay “giải cứu” về Sân bay Vân Đồn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL