“Ra lò” tàu tên lửa hiện đại đầu tiên tại Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL