Ra mắt 60 tượng vàng Thánh Gióng mừng kỷ niệm giải phóng thủ đô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL