"Rắn chúa" Taylor Swift làm rung chuyển chính trường Mỹ: 240.000 cử tri đổ xô đi bầu cử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL