Reuters: Ông Trump đã bắt đầu phải dùng thuốc cho các bệnh nhân COVID-19 nặng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL