Rid kid Việt "náo loạn" mạng xã hội với màn shopping hết 2,3 tỷ đồng ở trời Tây là ai? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL