Rơi giàn giáo công trình cao hơn 20 tầng, cả tuyến đường hoảng loạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL