Rơi máy bay tại Hawaii, hơn 20 lính thủy đánh bộ Mỹ thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL