Rơi trần cách nhiệt, 6 bé mẫu giáo phải đi cấp cứu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL