"Ròm" càn quét phòng vé, thu về 30 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL