Rớt nước mắt trước tâm thư thầy hiệu trưởng vùng lũ gửi học sinh trước ngày trở lại trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL