Rừng cháy đỏ lửa sau những trận sét đánh, hàng chục nghìn người Mỹ phải sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL