Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL