Rùng mình gắp con giun dài 12cm ra khỏi mí mắt người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL