Sa Pa: Dùng xe hút bể phốt dập lửa cứu chiếc ô tô khách bốc cháy ngùn ngụt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL