Sài Gòn: Lực lượng PCCC phá tường, dập lửa cứu xưởng may - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL