Sai phạm gì khiến thủy điện Thượng Nhật bị đề nghị xử phạt 500 triệu đồng? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL