Samsung “khóa” Galaxy Note7 vẫn còn trôi nổi bên ngoài thị trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL