Sân bay Thọ Xuân sẽ được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL