Sân Golf Vân Trì tạm dừng hoạt động vì liên quan đến bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL