Sản xuất 297.000 đĩa phim đồi trụy, cả công ty dắt nhau vào tù - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL