Sáng 20/10, không ca mắc COVID-19, có tình trạng chưa thực hiện đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL