Dịch vụ thần tốc làm sổ tạm trú KT3: Sau 5 giờ, sổ đã đến tay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL