Sao Vàng có cơ hội được chỉ định thầu Dự án khu dân cư 346 tỷ đồng ở Hòa Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL