Sập giàn giáo công trình đang thi công, 8 người bị thương phải nhập viện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL