Sập giàn giáo công trình Eco Green Tower: Đình chỉ thi công để điều tra - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL