Sập giàn giáo gây chết người: Chủ đầu tư nói chỉ “xây xước nhẹ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL