Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 2 công nhân tử vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL