Sập sàn phòng học,10 học sinh rơi từ tầng 1 xuống tầng trệt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL