Sát khuẩn siêu xe, lập đương hầm khử trùng tại Điện Kremlin và nhà riêng của ông Putin nhằm chống Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL