Sát thủ máu lạnh cạo đầu giả sư trốn vào chùa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL