“Sát thủ săn ngầm” Ka-27 của Nga thực hành hạ cánh trên tàu khu trục - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL