Sau 12 năm tranh chấp, họa sĩ Lê Linh được công nhận là "cha đẻ" của Thần đồng đất Việt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL