Sau 30/4, người dân Kiên Giang đối mặt với nguy cơ thiếu nước - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL