Sau 6 năm “ở ẩn”, Sao Mai Phạm Thùy Dung trở lại với liveconcert "Trăng Hát" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL