Sau Glee, "Thánh cover" Lynk Lee kết đôi cùng hotgirl Lena và Haketu trong bản mashup "hay rụng rời" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL