Sau khi dùng sản phẩm này, đi siêu âm lại thì bác sĩ ngạc nhiên vì “chị có bị u tuyến giáp đâu” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL