Sau khi làm thẩm mỹ 2 năm, phát hiện gạc bác sĩ để quên trong hốc mũi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL