Sau khi trao lại vương miện, Phương Khánh vẫn tích cực hoạt động vì môi trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL