Sau sự cố Món Huế đóng cửa, ông chủ Huy Nhật đã "lộ diện", khẳng định bị nhà đầu tư ngoại “hất cẳng” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL