Sau Tiến Đạt, Phương Thanh bất ngờ công bố tổ chức đám cưới ngày 30/12 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL